پست پدمانتد تمام روغنی

 

Picture25

پستهای پدمانتد جهت نصب در فضاي خارجی (outdoor) روي سکوي بتونی طراحی گردیده است. پست مزبور، مناسب براي تأمین انرژي برق در شبکه‌هاي کابلی زیرزمینی به مـراکز تجاري، صنعتی، مـوسسات دولتـی و خصوصی، مـدارس و آپارتمانهاي مسکونی می‌بـاشد. این‌گونه پستها را میتوان بـدون نیاز به هیچگونه حصاری در معـابر عمومی با حفظ زیبایی شهري نـصب نمود که داراي وضعیت ظاهري مطلوب بدون نیاز به نصب نرده و حفاظ می‌باشد.

استاندارد ساخت : بدنه و ساختمان Pad – mounted Transformer برطبق استاندارد ANSI C57.12.26 & 29 طراحی و تولید می گردد.

مزایا

 1. نیاز به کمترین فضا جهت نصب
 2. کمترین نیاز به عملیات ساختمانی
 3. کاهش کابل کشی و اتصالات خارجی
 4. کمترین زمان نصب و راه اندازی
 5. سهولت در حمل و نقل
 6. استفاده از ترانسفورماتور با تلفات کم
 7. دامنه ولتاژ تا 33 کیلوولت
 8. دامنه قدرت تا 1600 کیلو ولت آمپر
 9. کاهش هزینه ها نسبت به پست های سنتی
 10. کاهش عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس های دوره ای
 11. افزایش ایمنی اپراتور در دسترسی قسمت های برق دار
 12. قابلیت اتوماسیون

فرم سفارش

 1. *
 2. * ایمیل معتبر ضروری است.
 3. *
 4. Captcha