اتوماسیون

این تجهیز روی کلیه محصولات از جمله پست ها و سوئیچخانه های گازی و روغنی قابل نصب است. به کمک این سیستم عملیاتی از قبیل مانیتورینگ و صدور فرمان قطع و وصل برای هر یک از فیدرها، توسط مرکز دیسپاچینگ میسر می شود.
این امکانات توسط RTU Control BOX به کلیه محصولات شرکت افزوده می گردد.

مزایا

 1. تشخیص خطای Short Circuit و Earth Fault
 2. تشخیص سنکرون بودن ولتاژهای بار و منبع در حالت رینگ
 3. نمایش وضعیت کلیدها (باز و بسته و ارت)
 4. امکان انتخاب کنترل (در محل – از راه دور)
 5. نشانگر فشار گاز یا سطح روغن
 6. نشانگر باز بودن درب تابلو
 7. نشانگر میزان شارژ باطری و خطای داخلی RTU
 8. اندازه گیری و نمایش سطح ولتاژ و جریان هر سه فاز
 9. اندازه گیری و نمایش توان های اکتیو، راکتیو و ظاهری
 10. اندازه گیری و نمایش فرکانس، ضریب توان
 11. دارای توانایی ذخیره سازی 1000 رویداد
 12. راه اندازی مجدد شمارنده دفعات
 13. باز و بسته شدن کلید شمارنده دفعات
 14. تعداد خطا

فرم سفارش

 1. ***
 2. ***
 3. Captcha