بارگیری اتوبوسترهای شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

رفع معضل افت ولتاژ فیدرهای فشار متوسط استان سمنان از طریق طراحی و تولید 2 دستگاه اتوبوستر هوشمند به ظرفیت 10.4MVA (مگا ولت آمپر) با دامنه تنظیم %15-  &  %5+